Op de verschillende groepen wordt er met thema’s gewerkt. Meestal wisselen deze per maand e/o interesse van de kinderen. Zo worden er op alle groepen regelmatig de indeling en aankleding veranderd om op deze wijze de kinderen nieuwe uitdagingen en interesses te wekken.

Daarnaast werken we vier keer per jaar met een thema van Uk & Puk. Hieronder en in het pedagogisch beleidsplan meer informatie over Uk & Puk..

Bij Pido Kinderopvang werken we met Uk & Puk. Dit wil zeggen een methode die op een speelse manier omgaat met de ontwikkeling van het kind.

Wat is Uk & Puk?

Uk & Puk is gericht op kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Spelen staat centraal bij Uk & Puk. 

De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Kinderen ontwikkelen zich op een speelse manier en de pop Puk helpt daarbij. Hij biedt troost en is een maatje bij wie de kinderen zich veilig voelen.

Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels.
Bij Uk & Puk draait het niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby’tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

 

Thema’s en activiteiten

Uk & Puk werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen. Bij elk thema zijn aansprekende activiteiten uitgewerkt voor 3 leeftijdsgroepen (0-1,5 jaar, 1,5-2,5 jaar en 2,5-4 jaar). Activiteiten zijn hierdoor geschikt voor alle groepen en zijn inpasbaar in het gebruikelijke dagritme van de groep. De activiteiten zijn gevarieerd: spel, spel in een themahoek, ontdekken, knutselen, voorlezen, kring, expressie, bewegen, tijdens verzorgingsmomenten. Daarnaast worden activiteiten aangeboden in de grote groep, in kleine groepjes van maximaal drie kinderen en individueel.

Hieronder genoemd de thema’s van Uk & Puk:
           
1. Welkom Puk!  
2. Wat heb jij aan vandaag?
3. Eet smakelijk!
4. Dit ben ik!
5. Reuzen en kabouters
6. Regen
7. Hatsjoe!
8. Knuffels
9. Oef, wat warm!
10. Ik en mijn familie