Kinderen tot ongeveer acht maanden hebben hun eigen slaap-, waak- en eetritme. Voor de kinderen vanaf acht maanden hanteren we onderstaande dagindeling. Deze dagindeling wordt zo veel mogelijk aangehouden, omdat dit de kinderen rust en houvast geeft.

07.30

09:00

tot

tot

09.00

09:30 

uur

uur

Kinderen worden gebracht

Vrij spel of activiteit*

09.30 tot 10.00 uur Fruit eten en wat drinken
10.00 tot 11.15 uur Vrij spel of activiteit*
11.15 tot 11.30 uur Opruimen en handen wassen
11.30 tot 12.00 uur Brood eten
12.00 tot 12.30 uur Kinderen die moeten slapen gaan naar bed
13.30 tot 15.00 uur Vrij spel en activiteit*
15.15 tot 15.45 uur Fruit eten en wat drinken
15.45 tot 17.00 uur Vrij spel of activiteit*

Warme hap – namiddag snack  (16:30 uur)

17.00 tot 18.30 uur Kinderen ophalen

* Activiteit: dit is bijvoorbeeld een creatief kinderwerk (knutselen, kleien, etc.), een kringspel of een bewegingsactiviteit. Deze activiteiten worden in grote groepen, kleine groepen van maximaal 3 kinderen en individueel aangeboden. De kinderen mogen hiervoor kiezen of vrij gaan spelen. Vrij spel wordt binnen en buiten aangeboden.

Wanneer we op stap gaan , gaan we naar dieren kijken in de weilanden of naar het Boeremapark, de Hortus, het station, speeltuin, winkels, de “Mikkelhorst”, enz.