Kinderen tot ongeveer acht maanden hebben hun eigen slaap-, waak- en eetritme. Voor de kinderen vanaf acht maanden hanteren we onderstaande dagindeling. Deze dagindeling wordt zo veel mogelijk aangehouden, omdat dit de kinderen rust en houvast geeft.

07.30 tot 09.00 uur Kinderen worden gebracht
09.30 tot 10.00 uur Fruit eten en wat drinken
10.00 tot 11.15 uur Vrij spel of activiteit*
11.15 tot 11.30 uur Opruimen en handen wassen
11.30 tot 12.00 uur Brood eten
12.00 tot 12.30 uur Kinderen die moeten slapen gaan naar bed
12.30 tot 13.00 uur Kinderen ophalen
13.00 tot 13.30 uur Kinderen brengen
13.30 tot 15.00 uur Vrij spel en activiteit*
15.15 tot 15.45 uur Koekje eten en wat drinken
15.45 tot 17.00 uur Vrij spel of activiteit* / Fruit eten
17.00 tot 18.30 uur Kinderen ophalen

* Activiteit: dit is bijvoorbeeld verven, knippen, plakken of op stap gaan in de bolderkar. De kinderen mogen hiervoor kiezen of vrij gaan spelen. In de bolderkar (of met de bakfiets) gaan we naar dieren kijken in de weilanden of naar het Boeremapark, de Hortus, het station, winkels, het waterbedrijf, enz.