Er is bewust gekozen voor een indeling in stamgroepen.
Deze indeling ziet er als volgt uit:

– Baby-dreumesgroep van 0 tot ca. 2 jaar
– Dreumes-peutergroep van ca. 2 tot 4 jaar
– Peuter+ groep 3 tot 4 jr *

*Alleen op Pido kids.

Open deuren beleid
Op dagen dat er vanwege ziekte of vakantie minder kindjes aanwezig zijn, waardoor er één leidster op de groep aanwezig is, kan het opendeuren beleid gehanteerd worden. De kinderen beginnen in hun stamgroep waarna op gezette tijden de deuren van de groepen worden opengezet.

Beleid samenvoegen van de groepen
Er wordt samengevoegd als er vanwege vakantie minder kindjes aanwezig zijn, of als de kindbezetting dit gedurende een meer structurele periode toelaat. Hierdoor ontstaat één vertikale groep met minimaal 2 pedagogisch medewerkers.