Onze pedagogische medewerkers mogen de kinderen geen medicijnen verstrekken. Als het wel noodzakelijk is dan moeten de ouders een toestemmingsformulier invullen.