Een kind dat zich ziek voelt kan beter niet naar het kinderdagverblijf gaan. Een crèche met veel indrukken en geluiden is dan geen fijne omgeving. Rustig thuis, in eigen omgeving is dan voor uw kind het prettigst.

In de volgende gevallen zal één van de groepsleid(st)ers u vragen uw zieke kind op te halen:
1. Als uw kind te ziek is om aan het ‘dagprogramma’ deel te nemen.
2. Als de verzorging te intensief is voor de leid(st)ers.
3. Als het de gezondheid van de andere kinderen in gevaar brengt.

In bovenstaande gevallen zijn wij uitgegaan van de richtlijnen van de GGD.

Omdat kinderen in groepsverband worden opgevangen is het in verband met besmettingsgevaar belangrijk om te weten of uw kind is ingeënt. Wanneer u een besmettelijke ziekte bij uw kind constateert, dient u dit direct te melden bij de leiding.

Kinderziektes
Wanneer een kinderziekte “heerst” op het kinderdagverblijf wordt u geïnformeerd middels een mededeling naast de voordeur. Hierop staat informatie “over” en “wat te doen bij…”