Vaak ligt er na de eerste kennismaking op Pido nog een periode van “in blijde verwachting zijn”  en kraamtijd. Hoe gaat het nu verder?

In de maand voor uw kindje op Pido komt, wordt zijn of haar komst aangekondigd tijdens de teamvergadering. Gekeken wordt welke leid(st)er contact met u zal zoeken, telefonisch alvast naar het wel en wee van uw kind zal gaan vragen. Dit gesprek vindt ca. 2 a 3 weken voor de 1e echte dag plaats.

Vindt u het fijn om vooraf nog even met de leid(st)ers (opnieuw) kennis te maken, dan maken zij gelijk een afspraak met u. Natuurlijk kunt u ook kijken op pido.nl /medewersters. Hier stellen de mensen zich voor die de verzorging  rondom uw kind op zich nemen.

Is uw kind al wat ouder (vanaf dreumes) dan zal de leid(st)er in overleg met u een tweetal geschikte wenmomenten van ca. 2 uur met u overleggen.

Onze ervaring is dat babies niet hoeven te wennen. Wel is een eerste dag voor de  ouder  vaak spannend. U zou bijvoorbeeld de eerste dag bijvoorbeeld een halve dag kunnen doen en/of mag u natuurlijk de eerste tijd regelmatig even bellen hoe het met de kleine gaat!

Naar de NSO
De kinderen die al op een kinderdagverblijf van Pido hebben gezeten, hebben het laatste (half)jaar in de peuter+ groep kunnen meedraaien. Zij komen na het bezoeken van hun nieuwe school op Pido in hun vertrouwde omgeving en bij bekende leid(st)er terug.

Voor “Pido vreemde kinderen”
Om even te wennen aan de gang van zaken bij de NSO, draait uw kind eerst twee keer mee voor hij of zij echt geplaatst wordt. De eerste keer even samen met u of een ander vertrouwd persoon, de tweede keer zelfstandig.