Op 1 januari 2005 is de Wet Kinderopvang in werking getreden.

De Wet Kinderopvang regelt de kwaliteit, de financiering en het toezicht binnen de kinderopvang.

De GGD controleert of de kinderopvanginstellingen aan de landelijke kwaliteitseisen voldoen. U komt bij de inspectierapporten door naar www.landelijkeregisterkinderopvang.nl te gaan en bij zoeken Pido en Haren in te voeren.

De controle van de GGD is, naast de inspectie van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en de Brandweer, de garantie voor ouders dat Pido Kinderopvang aan alle wettelijke eisen voldoet.

Pido Kinderopvang waarborgt alle kwaliteitsnormen en zal deze waar nodig verder ontwikkelen en verbeteren.