Privacy

Pido Kinderopvang houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het privacyreglement van Pido Kinderopvang staat hoe wij omgaan met privacygevoelige informatie en persoonsgegevens die aan Pido Kinderopvang verstrekt worden. In het onderstaande PDF-document kunt u het privacyreglement van Pido Kinderopvang lezen.

Privacyreglement Pido Kinderopvang