Pido

Babygroep:   

Geen stagiaire momenteel.

 

Dreumes-Peutergroep:

Floor, dinsdag en woensdag m.i.v. 13-02 t/m 14-07-2017. 1e jaars opleiding Sociaal Pedagogisch Medewerker aan het Noorderpoort College. 

Een prachtige uitdaging om samen met de kinderen creatief bezig te zijn en leuke activiteiten uit te voeren.”

Pido Kids

Baby/Dreumesgroep:

iris

Iris, maandag en dinsdag m.i.v. 13-02 tot 17-07-2017. 1e jaars aan het Noorderpoort College waar ze Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4 volgt.

“Het is heel bijzonder om deel uit te mogen maken van de ontwikkeling van een kind aan het begin van zijn of haar leven.”

 

 

Dreumes-Peutergroep:

Geen stagiaire momenteel.

Peuterplus-Naschoolse Opvang:

Mariska, maandag, dinsdag woensdag m.i.v. schooljaar 2016/2017. Opleiding GPM4 .

Mariska is geslaagd voor pedagogisch medewerker niveau 4 en is naast haar stage op Kids ook invalkracht op beide locaties.

“Fijn om kinderen mee te helpen in hun ontwikkeling en hun daarin te zien groeien. “

 

Kantoor:

jessieJessie       dinsdag, Windesheim in Zwolle, Pedagogisch Management Kinderopvang.

“Iedere dag leer ik weer nieuwe dingen”

Bewaren

Bewaren