Pido

Baby-dreumesgroep:   

Vanaf september 2019 komt Marloes bij ons stage lopen. Ze gaat starten met de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker op het Alfa College. Marloes vindt het erg leuk om met kinderen te werken!

Dreumes-Peutergroep:

Geen stagiaires momenteel.

Pido Kids

Baby-dreumesgroep:

Geen stagiaires momenteel.

Dreumes-peutergroep:

Geen stagiaires momenteel.

Peuterplus groep:

Marieke doet haar keuze stage doen op de peuterplusgroep. Marieke is 20 jaar en zit in het tweede jaar van de Pabo op de Hanze hogeschool. Daarnaast is ze al afgestudeerd als Sociaal Agogisch Werker niveau vier.
Marieke vindt het lesgeven aan kleuters geweldig. Om deze reden heeft ze ervoor gekozen om stage te lopen bij een Pido Kinderopvang. “Zo maak ik ook de ontwikkeling mee die plaats vindt voordat de kinderen naar de basisschool gaan”. Marieke geeft aan dat ze veel zin heeft in de stage en kan niet wachten om allerlei nieuwe ervaringen op te doen.

Bewaren

Bewaren