Pedagogische medewerkers

Het grootste gedeelte aan medewerkers bestaat uiteraard uit pedagogische medewerkster(s).
Dit team bestaat voor het grootste gedeelte uit mensen die al sinds de oprichting in 1992, de opening van Pido Oosterweg in 1994 en de opening van Pido Kids Kroonkampweg in 2002 bij Pido in dienst zijn gekomen. Ze zijn aangenomen op hun positieve instelling naar zichzelf en de ander en om hun natuurlijke gave om door de ogen van uw kind te kunnen kijken. Pido is al vanaf het begin buttom up gevoerd dwz dat we van iedereen verwachten om actief mee te denken  hoe we Pido vormgeven. Ieder jaar stellen we ons een nieuw doel, zo zijn bijvoorbeeld werken met thema’s, werken vanuit je passie, het maken van digitale prentenboeken aan de orde (geweest). Dit ondersteund door interne en externe opleidingen. Daarnaast volgen jaarlijks minimaal een zestal medewerkers de BHV opleiding en tevens een zestal medewerkers om de twee jaar de opleiding Kinder-EHBO.
De meeste medewerkers werken 3  hele vaste dagen op hun groep. We streven ernaar om een groep uit maximaal 3 medewerkers te laten bestaan. Ook is het mogelijk dat onze pedagogisch medewerkers incidenteel op een andere groep invallen zodat uw kind vertrouwde gezichten ziet.