De Wet Kinderopvang regelt dat ouders/verzorgers zelf een overeenkomst met de kinderopvangorganisatie, in dit geval Pido Kinderopvang, sluiten.

De kosten van de kinderopvang betaalt u in eerste instantie zelf. Hiervoor sturen wij u maandelijks een faktuur met de werkelijke kosten van de kinderopvang. Het bedrag wordt maandelijks, vooraf, door middel van automatische incasso van uw bank- of girorekening afgeschreven. Dit gebeurt in de laatste week van de maand.

Jaarlijks wordt de uurprijs aangepast. Hiervan wordt u 3 maanden van tevoren op de hoogte gesteld.

De Wet Kinderopvang regelt verder dat de kosten voor de kinderopvang door ouders, werkgevers en de rijksoverheid gezamenlijk worden gedragen. Deze regel geldt voor gezinnen waarbij beide ouders werk en de zorg voor kinderen combineren.

Wanneer één of beide ouders niet werken, kunnen zij in bepaalde situaties een tegemoetkoming krijgen. De tegemoetkoming van het Rijk moet u zelf aanvragen bij de belastingdienst. Het aanvraagformulier is vanaf de internetsite www.toeslagen.nl te downloaden. Ook de werk-geversbijdrage wordt door de overheid aan u betaald. Dit hoeft u niet apart aan te vragen.

Om voor een bijdrage van de overheid in aanmerking te komen, moeten ouders hun kind onderbrengen in een geregistreerde kinderopvang- instelling. De Gemeente houdt hiervan een register bij op de website www.haren.nl Het register is te vinden onder Dienstverlening, Zorg & Welzijn, kinderopvanginstellingen.

Meer informatie over de Wet Kinderopvang kunt u o.a. vinden op de internetsite www.szw.nl

Gereserveerde dagdelen worden ook in rekening gebracht als uw kind op deze dagen afwezig is. Hieronder vallen tevens de genoemde algemene erkende feestdagen.

‘Wenmiddagen’ worden niet in rekening gebracht.