Ook in  2021 kunt u voor  onze   kinderdagverblijven uit 2 verschillende contractenvormen kiezen .

In onderstaande tabellen kunt u vinden wat de kosten van de verschillende contracten zijn. In de tabellen zijn de bruto bedragen aangegeven. Om op het netto bedrag te komen moet u de kinderopvangtoeslag die u van de belastingdienst ontvangt hier nog van aftrekken.

Bij een contract van 48 weken heeft u geen opvang gedurende 3 weken bouwvakvakantie en 1 week vanaf eerste Kerstdag t/m nieuwjaarsdag. We zijn van 07.30-18.30 geopend.

Voor onze kinderdagverblijven

1. 48 wk / 11 uur per dag Uren per maand     Bruto prijs per maand
1 dag 44 €  384,12
2 dagen 88 €  768,24
3 dagen 132 € 1152,36
4 dagen 176 € 1536,48
5 dagen 220 € 1920,60
2. 52 wk / 11 uur per dag Uren per maand Bruto prijs per maand
1 dag 47,67 €  416,16
2 dagen 95,34 €  832,32
3 dagen 143,01 € 1248,48
4 dagen 190,68 € 1664,64
5 dagen 238,35 € 2080,08

Het uurtarief  is  € 8,73.

Een 48 weken contract is alleen mogelijk bij opvang gedurende het hele jaar. Bij tussentijdse (gedeeltelijke )beëindiging van het 48 weken contract wordt er een herberekening uitgevoerd en in rekening gebracht middels een 52 weken contract tarief.

De opzegtermijn is 1 maand.  Jaarlijks vindt aanpassing van het uurtarief plaats.

Tussentijdse beëindiging van de plaatsingsovereenkomst kan uitsluitend schriftelijk.

Tevens behoudt Pido Kinderopvang zich het recht van opzegging voor, met inachtneming van bovenstaande opzegtermijn van 1 maand.