In  2018 kunt u  voor ons kinderdagverblijf uit 2 verschillende contractenvormen kiezen .

In onderstaande tabellen kunt u vinden wat de kosten van de verschillende contracten zijn. In de tabellen zijn de bruto bedragen aangegeven. Om op het netto bedrag te komen moet u de kinderopvangtoeslag die u van de belastingdienst ontvangt hier nog van aftrekken.

Bij een contract van 48 weken heeft u geen opvang gedurende 3 weken bouwvakvakantie en 1 week vanaf eerste Kerstdag t/m nieuwjaarsdag. We zijn van 7.30-18.30 geopend.

Voor onze kinderdagverblijven

 

1. 48 wk / 11 uur per dag Uren per maand     Bruto prijs per maand
1 dag 44 € 328,68
2 dagen 88 € 657,36
3 dagen 132 € 986,04
4 dagen 176 € 1314,72
5 dagen 220 € 1643,40

 

2. 52 wk / 11 uur per dag Uren per maand Bruto prijs per maand
1 dag 47,67 € 356,10
2 dagen 95,34 € 712,19
3 dagen 143,01 € 1068,28
4 dagen 190,68 € 1424,38
5 dagen 238,35 € 1780,50

 

 

Het uurtarief  is  € 7,47.

De opzegtermijn is 1 maand.  Jaarlijks vindt aanpassing van het uurtarief plaats.

Tussentijdse beëindiging van de plaatsingsovereenkomst kan uitsluitend schriftelijk.

Tevens behoudt Pido Kinderopvang zich het recht van opzegging voor, met inachtneming van bovenstaande opzegtermijn van 1 maand.