Het ophalen door anderen

Wordt uw kind door een ander dan uzelf opgehaald, dan dient u dit door te geven aan de leiding.